Produkt dnia
Gazon "FLORIS" /30x20x20/ szary
Gazon "FLORIS" /30x20x20/ szary

15,00 zł

Cena regularna: 16,90 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.gazony.pl 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] www.gazony.pl prowadzony jest przez P.P.H.U. "AR-BET" Tadeusz Szwedek z siedzibą w    Liniewie,  83-420 Liniewo,  ul. Wyzwolenia 38,  NIP 591-000-99-11,  REGON 015056180,  tel. 58/6878116,  602101673,       email :ar-bet@wp.pl.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana jako użytkownik i posiadajaca konto w naszym Sklepie.

2. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone i zapłacone. Ceny podane w Sklepie mogą w ramach transakcji ulec obniżeniu na skutek dodatkowo udzielonego rabatu.

5. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

7. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciagu 7 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

9. Zdjęcia znajdujące się w opisach nie zawsze dokładnie odwzorowują kolorystykę i obraz poszczególnych produktów. Mimo starań o dokładne i precyzyjne przekazywanie informacji przez Sklep zadaniem zdjęć jest ogólne orientowanie Klienta co do niektórych cech produktu. Z tego też powodu, różnica obrazu oryginalnego dostarczonego produktu i zdjęcia zamieszczonego w Sklepie nie może stanowić o zakwalifikowaniu przez Klienta towaru jako niezgodnego z zamówieniem.

10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.

 

§3

Płatności i wysyłka towaru

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru, doliczana jest opłata za usługę w wysokości 4% wpłacanej kwoty + VAT, ale nie mniej niż 25 zł.

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) płatność w siedzibie Sklepu.

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

3. Zamówiony towar Sklep dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem oraz udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu.

4. Ceny oferowanych towarów nie uwzględniają kosztów dostawy. Część produktów posiada minimalną jednostkę logistyczną poniżej której zakup nie jest możliwy. Informacje o minimalnej jednostce logistycznej można uzyskać kontaktując się ze Sklepem.

 5. Koszty dostawy zamówionego towaru uzgadniane są każdorazowo ze Sklepem. Wynika to z możliwości zamawiania różnych ilości produktów przez klientów co ma bezpośredni wpływ na wagę i gabaryty przesyłki. Przy tak różnorodnych zamówieniach i możliwości łączenia w dostawie różnych towarów o różnych wymiarach i masie nie możemy przed złożeniem przez Klienta wstępnego zamówienia sprecyzować ostatecznych kosztów dostawy.

6. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania należności za zamówienie. W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o czym zamawiający zostanie poinformowany, a zamawiającemy przysługuje prawo do anulowania zamówienia.

 

 

 §4

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Na wyrobach betonowych może pojawić się warstwa jasnego nalotu (osad wapienny) zwanym wykwitem wapiennym, a związanym z właściwościami cementu. Dlatego też wykwity nie stanowią podstawy do reklamacji.

7. Na wyrobach betonowych mogą wystąpić odchyłki kolorystyczne, które związane są z technologią produkcji i nie podlegają reklamacji.

 

§5

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

§6 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§7

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl